english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 17. nr 1. marzec 2012  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Tkanka tłuszczowa i jej rola w odporności – nowe dane
Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Alicja Trzeciak-Ryczek, Wiesław Deptuła

Praca dotyczy roli tkanki tłuszczowej w odporności. Tkankę tę tworzą występujące
w niej cytokiny, których panel w ostatnim czasie się poszerzył.
Zalicza się do nich nie tylko adiponektynę, leptynę, rezystynę, wisfatynę,
omentynę, kartonektynę, waspinę (VASPIN), białko wiążące retinol typu
4 – RBP4 i adipsynę, ale także inhibitor aktywatora plazminogenu (PAI-1),
angiotensinogen, lipokainę 2, białko ANGPTL2 i SFPR5 oraz białko C-reaktywne
(CRP), czynnik martwicy nowotworów (TNF), IL-6, IL-18, CCL2 i
CXCL5. Opisano także udział i rolę komórek układu immunologicznego,
występujących w tkance tłuszczowej, w kształtowaniu odporności.
Summary
The paper describes the role of adipose system in immunity. The tissue
is composed by cytokines. Their number has increased recently, and now
among them, not only adiponectin, leptin, resistin, visfatin, omentin,
cartonectin, VASPIN (visceral adipose-tissue-derived serine protease
inhibitor), RBP4 (serum retinol-binding protein 4), and adipsin can be
named, but also PAI-1 (plasminogen activator inhibitor-1), angiotensinogen,
lipocain 2, protein ANGPTL2 (angiopoietin-like protein 2) and SFPR5
(secreted frizzled-related protein 5), as well as CRP, TNF, IL-6, IL-18, CCL2
(CC-chemokine ligand 2) and CXCL5 (CC-chemokine ligand 5). Moreover,
the role of immune cells in adipose tissue in modelling the immunity has
been described.

słowa kluczowe: tkanka tłuszczowa, adipocyty, adipokiny, komórki układu odpornościowego,adipose tissue, adipocytes, adipokines, immune system cells

strony: od 16 do 21szacunkowy czas pobierania pliku (131 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:279532[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.