english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 3. wrzesień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Reakcje nadwrażliwości pokarmowej u osób dorosłych a cechy atopii
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Narastająca częstość reakcji niepożądanych po spożyciu
pokarmów rodzi szereg pytań o przyczyny i czynniki mogące wpływać
na wywoływanie reakcji nadwrażliwości pokarmowej lub modyfikować
jej objawy.
Cel. Ocena częstości występowania reakcji nadwrażliwości pokarmowej
oraz ich charakterystyka w populacji dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem
współistnienia cech atopii.
Materiał i metody. Do badania włączono 290 chorych (186 kobiet
i 104 mężczyzn) w wieku śr. 40,60±8,4 lat, u których w przeszłości
występowały reakcje nadwrażliwości pokarmowej. Badanie obejmowało
odpowiedzi na ankietę, wykonanie punktowych testów skórnych
z zestawem alergenów inhalacyjnych i pokarmowych (Allergopharma,
Nexter, Niemcy) zmodyfikowanym w zależności od wywiadu. U wybranych
chorych wykonano również testy z natywnymi pokarmami metodą
prick by prick. U wszystkich chorych oznaczono w surowicy stężenia swoistych
IgE skierowanych przeciwko wybranym alergenom pokarmowym
metodą ilościową (QuantiScan, Innogenetics).
Wyniki. U 66% (n=192) badanych stwierdzono cechy atopii, w tym
u 49% (n=142) chorych współistniały cechy choroby alergicznej (alergiczny
nieżyt nosa, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry). W grupie
wykazującej cechy atopii stwierdzono znamiennie więcej dodatnich
testów skórnych z alergenami pokarmowymi (n=235 vs n=32; p<0,05).
Stężenia swoistych IgE, skierowanych przeciwko alergenom pokarmowym,
wykazały statystycznie wyższe stężenia w grupie chorych z cechami
atopii aniżeli w grupie chorych nieatopowych (p<0,05). Objawy
nadwrażliwości pokarmowej oceniane łącznie występowały znamiennie
częściej u chorych wykazujących cechy atopii (p<0,05). Reakcje anafilaktyczne
obserwowano znamiennie częściej u osób bez cech atopii.
Wnioski. Chorzy z cechami atopii stanowią grupę zwiększonego ryzyka
alergii pokarmowej. W grupie chorych wykazujących cechy atopii znaczna
część reakcji alergii pokarmowych spowodowana jest pokarmami
pochodzenia roślinnego, co przynajmniej w niektórych przypadkach
tłumaczone może być udziałem reakcji krzyżowych. Atopia nie predysponuje
do reakcji anafilaktycznych wywołanych pokarmami.

słowa kluczowe: alergia pokarmowa, nadwrażliwość pokarmowa, atopia, food allergy, food hypersensitivity, atopy

strony: od 145 do 150szacunkowy czas pobierania pliku (218 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4515843[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.