english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 16. nr 3. wrzesień 2011  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Immunoterapia podjęzykowa jest skuteczna i bezpieczna u dzieci
Izabela Kałuzińska-Parzyszek, Paweł Majak, Joanna Jerzyńska, Katarzyna Smejda, Iwona Stelmach

Wprowadzenie. W przeprowadzonych metaanalizach wykazano skuteczność
immunoterapii podjęzykowej w leczeniu alergicznego nieżytu
nosa i astmy u dzieci uczulonych na pyłki roślin, jednakże w niektórych
metaanalizach rozbieżność wyników uwzględnionych badań zmniejsza
siłę wnioskowania. W prezentowanym badaniu zastosowano metodę
immunoterapii podjęzykowej z uwzględnieniem najwyższej zarejestrowanej
w Polsce dawki preparatu.
Cel pracy. Ocena skuteczności klinicznej i bezpieczeństwa immunoterapii
podjęzykowej w schemacie okołosezonowym oraz jej wpływu na parametry
zapalenia w drogach oddechowych u dzieci uczulonych na pyłki
traw chorych na alergiczny nieżyt nosa.
Materiał i metody. Trzydzieścioro dzieci, będących pod opieką poradni
alergologicznej z powodu sezonowego alergicznego nieżytu nosa,
włączono do 2-letniego, randomizowanego badania, prowadzonego
z zastosowaniem podwójnie ślepej próby, kontrolowanego placebo.
Pacjenci zostali losowo przyporządkowani do 2 grup – przyjmującej sezonowo
standaryzowany ekstrakt alergenów pyłków traw w aplikatorze
podjęzykowym (Staloral 300 IR, Stallergenes) (n=15) oraz otrzymującej
sezonowo placebo w aplikatorze podjęzykowym (n=15). Analizie poddano
wpływ SLIT na nasilenie objawów klinicznych alergicznego nieżytu
nosa i spojówek, zużycie leków objawowych, czynność płuc, stężenie NO
w powietrzu wydychanym oraz na nieswoistą nadreaktywność oskrzeli.
Wyniki. W drugim roku odczulania zaobserwowano zmniejszenie nasilenia
objawów alergicznego nieżytu nosa i spojówek, zużycia leków
objawowych w grupie SLIT oraz zmniejszenie stężenia tlenku azotu
w powietrzu wydychanym w porównaniu do grupy placebo i pierwszego
sezonu immunoterapii. Nie zaobserwowano istotnego wpływu SLIT na
parametry czynności płuc oraz na nieswoistą nadreaktywność oskrzeli.
Wnioski. Zastosowana metoda immunoterapii podjęzykowej okazała się
skuteczna i bezpieczna u dzieci uczulonych na pyłki traw chorych na alergiczny
nieżyt nosa. Uzyskane wyniki sugerują, że pomiar FENO ma istotne
znaczenie kliniczne podczas monitorowania SLIT u dzieci.

słowa kluczowe: alergiczny nieżyt nosa, dzieci, immunoterapia podjęzykowa, allergic rhinitis, children, sublingual immunotherapy

strony: od 139 do 144szacunkowy czas pobierania pliku (198 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4113743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.