english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 2. czerwiec 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Porównanie praktyki w postępowaniu z dorosłymi i dziećmi uczulonymi nad jad owadów błonkoskrzydłych w Polsce
E. Cichocka-Jarosz, P. Brzyski, A. Bręborowicz, A. Bodzenta-Łukaszyk, M. Chełmińska, A. Dąbrowski, R. Gawlik, G. Gąszczyk, V. Grycmacher-Łatwo, K. Jahnz-Różyk, U. Jedynak-Wąsowicz, M. Jutel, B. Klajna-Kraluk, M. L. Kowalski, J. Kruszewski, P. Kuna, A. Kwaśniewski, Z. Kycler, J. Lange, G. Lis, T. Małaczyńska, M. Nittner-Marszalska, K. Pałgan, J. Pietraszek-Mamcarz, J. J. Pietrzyk, †A. Poszwiński, G. Pulka, M. Stobiecki, E. Świebocka, E. Trębas-Pietraś, M. Zakrzewska, J. Zaryczański

Wprowadzenie. Postępowanie z chorymi uczulonymi na jad owadów błonkoskrzydłych jest wysokospecjalistyczną procedurą wykonywaną w Polsce przede wszystkim w lecznictwie zamkniętym. Zasady postępowania z dorosłymi i dziećmi powyżej 5. roku życia, nie różnią się między sobą.
Cel pracy. Porównanie procedur diagnostycznych i leczniczych u dorosłych i dzieci uczulonych na jad owadów błonkoskrzydłych w Polsce.
Materiał i metody. Badanie kwestionariuszowe (wzorowane na oryginalnej pracy brytyjskiej) przeprowadzone w 18 ośrodkach alergologii internistycznej oraz 8 pediatrycznych.
Wyniki. Pierwszym etapem diagnostyki zarówno chorych dorosłych, jak i dzieci są jednocześnie wykonywane PTS i oznaczenie swoistych dla jadu IgE w surowicy. Najczęściej stosowane w diagnostyce (zgodnie z rekomendacjami) i leczeniu są ekstrakty wodne jadów. W przypadku ujemnych PTS, prawie we wszystkich ośrodkach internistycznych i w większości pediatrycznych wykonywane są testy śródskórne. Podstawowe stężenie tryptazy oznacza 40% obu typów placówek. Najczęstszy schemat leczenia dawką początkową w ośrodkach internistycznych to rush, w dziecięcych ex equo schemat konwencjonalny i ultra rush. Docelowa dawka podtrzymująca w większości placówek wynosi 100 mcg. Powszechnie stosowana jest premedykacja odwrotnymi agonistami receptora H1. Połowa placówek za maksymalny odstęp czasu pomiędzy dawkami przyjmuje okres 6 tygodni. Optymalny czas leczenia w większości placówek wynosi 5 lat. Połowa ośrodków internistycznych i pediatrycznych rozważa żądlenie prowokowane przed pojęciem decyzji o zakończeniu leczenia.
Wnioski. W obu typach placówek stwierdzono wysoki standard stosowanych procedur specjalistycznych. Poprawy wymaga: a) dostępność oznaczenia podstawowego stężenia tryptazy u osób z ciężkimi reakcjami poużądleniowymi w wywiadzie, b) rutynowe zabezpieczanie surowicy od chorych z systemową reakcją poużądleniową w okresie 1-2 godzin od wystąpienia objawów, c) po rozważeniu wskaźnika korzyść/ryzyko zaopatrywanie chorych z grupy ryzyka w zestaw leków interwencyjnych, w tym preparat adrenaliny.

słowa kluczowe: swoiste IgE, testy skórne, immunoterapiaswoista na jad owadów błonkoskrzydłych, dorośli, dzieci, serum venom-specific IgE, skin tests, diagnosis, specific venom immunotherapy, Hymenoptera venom allergy, adults, children

strony: od 86 do 91szacunkowy czas pobierania pliku (2922 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:585184924724[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.