english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 2. czerwiec 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Przyczyny przewlekłego kaszlu u dzieci
Marta Krawiec, Katarzyna Krenke, Joanna Peradzyńska, Grażyna Kraj, Anna Zając, Marek Kulus

Wprowadzenie. Przewlekły kaszel jest częstym objawem chorobowym u dzieci, którego diagnostyka wymaga uwzględnienia różnorodnych przyczyn.
Cel. Pierwszorzędowym celem pracy było określenie częstości występowania poszczególnych przyczyn przewlekłego kaszlu u dzieci hospitalizowanych w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2007. Celami drugorzędnymi były:
- ocena przedszpitalnej terapii kaszlu oraz
- ocena przydatności badań dodatkowych stosowanych w diagnostyce kaszlu.
Materiały i metody. Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji pacjentów, przyjętych do Kliniki w 2007 roku ze wstępnym rozpoznaniem przewlekłego kaszlu (czas trwania - powyżej 4 tygodni).
Wyniki. Do badania zakwalifikowano 76 pacjentów w wieku od 3 miesięcy do 16 lat. Najczęstszą postacią przewlekłego kaszlu był nieswoisty kaszel poinfekcyjny (71%). Współwystępowanie więcej niż jednej przyczyny kaszlu stwierdzono u 25% pacjentów, a u 4% dzieci nie udało się ustalić etiologii kaszlu przewlekłego. Wyniki badań serologicznych w kierunku zakażeń układu oddechowego pozwoliły na ustalenie rozpoznania u większości pacjentów. 42% dzieci było leczonych empirycznie przed hospitalizacją, a najczęściej stosowanymi lekami były antybiotyki.
Wnioski Ponieważ najczęstszą postacią przewlekłego kaszlu u dzieci jest nieswoisty kaszel poinfekcyjny, badania w kierunku wybranych zakażeń pozwalają na ustalenie rozpoznania u większości pacjentów. U około ¼ dzieci należy liczyć się z więcej niż jedną przyczyną kaszlu. Rozszerzona diagnostyka, obejmująca badania inwazyjne lub obarczone ryzykiem ekspozycji na duże dawki promieniowania rentgenowskiego, jest konieczna u niewielu chorych.

słowa kluczowe: przewlekły kaszel, dzieci, diagnostyka, etiologia, nieswoisty kaszel poinfekcyjny, chronic cough, children, diagnostics, etiology, nonspecific postinfectious cough

strony: od 96 do 101szacunkowy czas pobierania pliku (2922 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:585184924724[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.