english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 15. nr 2. czerwiec 2010  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Rola alergenów pokarmowych i dodatków spożywczych w etiopatogenezie zespołu jelita drażliwego
Barbara Rymarczyk, Joanna Glück, Barbara Rogala

Wprowadzenie. Charakter dolegliwości w przebiegu zespołu jelita drażliwego, a także skuteczność stosowania diet eliminacyjnych przez chorych doprowadziły do przekonania, że czynniki dietetyczne i nadwrażliwość na niektóre pokarmy i/lub dodatki spożywcze stanowią również jeden z elementów mogących leżeć u podstaw etiopatogenezy zespołu jelita nadwrażliwego.
Cel. Ocena częstości występowania nadwrażliwości na pokarmy u chorych z objawami zespołu jelita drażliwego, częstości współistnienia schorzeń z kręgu atopii, obrazu klinicznego i najczęstszych czynników sprawczych nadwrażliwości pokarmowej.
Materiał i metody. 24 chorych (12 kobiet i 12 mężczyzn) w wieku śr. 46,26±4,21, z rozpoznanym zespołem jelita drażliwego. U każdego z chorych przeprowadzono ankietę, wykonano punktowe testy skórne z zestawem 12 alergenów pokarmowych (Allergopharma, Nexter, Niemcy) zmodyfikowanym w zależności od wywiadu, oznaczono stężenia swoistych IgE skierowanych przeciwko wybranym alergenom pokarmowym (QuantiScan, Immunogenetics). U każdego chorego dokonano także subiektywnej oceny wpływu stosowanej diety na nasilenie objawów zespołu jelita drażliwego.
Wyniki. U 54,2% (n=13) chorych obserwowano występowanie dolegliwości jedynie ze strony przewodu pokarmowego, u 45,8% (n=11, p>0,05) z objawami tymi współistniały dolegliwości ze strony innych narządów U 8,3% (n=2) wystąpiły w przeszłości objawy anafilaksji. U 7 osób (29,2%) z objawami IBS współistniały choroby z kręgu atopii: sezonowy alergiczny nieżyt nosa (n=5, 20,8%), sezonowy alergiczny nieżyt nosa i astma oskrzelowa (n=1, 4,2%), całoroczny alergiczny nieżyt nosa i atopowe zapalenie skóry (n=1, 4,2%). U 29,2% (n=7) chorych udało się zidentyfikować jeden pokarm, po którym w sposób powtarzalny następowały określone dolegliwości, 16,7% (n=4) – 2 pokarmy, 12,5% (n=3) – 3, 16,7% (n=4) – 4, 8,3% (n=2) – 5 pokarmów. Skuteczność zastosowanej diety potwierdzono u 61,5% (n=8) badanych. Wykonane testy punktowe z alergenami pokarmowymi okazały się pomocne w identyfikacji przyczyny obserwowanych dolegliwości w 3 przypadkach (12,5%).
Wnioski. Właściwe postępowanie dietetyczne w większości poprawia stan chorych. Ze względu na udział zarówno mechanizmów immunologicznych, jak i nieimmunologicznych w etiopatogenezie IBS, przy zaangażowaniu czynników psychoneurologicznych przeprowadzenie diagnostyki alergii pokarmowej pozwala jedynie u niewielkiej liczby chorych zidentyfikować czynnik sprawczy.

słowa kluczowe: nadwrażliwość pokarmowa, alergia pokarmowa, zespół jelita drażliwego, food hypersensitivity, food allergy, irritable bowel syndrome

strony: od 92 do 95szacunkowy czas pobierania pliku (2922 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:585184924724[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.