english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 4. grudzień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Stopniowane postępowanie diagnostyczne dla potwierdzenia alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
Ewa Smorawska-Sabanty, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Pacjenci z uogólnionymi reakcjami po użądleniach przez owady błonkoskrzydłe ze względu na ryzyko kolejnej reakcji oraz możliwość skutecznej immunoterapii wymagają kompleksowej diagnostyki alergologicznej
Cel pracy. Porównanie przydatności wywiadu alergologicznego oraz oznaczania swoistych IgE w surowicy i przy pomocy testów skórnych dla udokumentowania diagnozy w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
Materiał i metody. Badaniem objęto 272 pacjentów z reakcją nadwrażliwości po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe (osy lub pszczoły). Obok charakterystyki klinicznej u pacjentów wykonano stopniowaną diagnostykę alergologiczna obejmującą oznaczenia swoistych IgE w surowicy (u wszystkich badanych) oraz testy naskórkowe i śródskórne z alergenami osy i/lub pszczoły w uzasadnionych przypadkach.
Wyniki. U 60,3% pacjentów stwierdzono w surowicy obecność swoistych IgE przeciwko alergenom jadu osy i/lub pszczoły (> 2 klasa). Spośród chorych bez sIgE w surowicy lub z wątpliwym wywiadem wykonując testy skórne uzyskano potwierdzenie alergii u 89,9% uczulonych na jad pszczoły i u 61,1% uczulonych na jad osy. sIgE w surowicy przeciwko alergenom jadu osy, ale nie pszczoły, były obecne istotnie częściej, u osób, u których po użądleniu wystąpiła reakcja uogólniona niż miejscowa. Najwięcej dodatnich wyników swoistych IgE w surowicy wobec jadów stwierdziliśmy w ciągu pierwszego roku od użądlenia, a liczba dodatnich wyników zmalała jeszcze bardziej po upływie 5 lat. Nie było natomiast istotnych różnic w częstości dodatnich wyników testów skórnych z jadami owadów w zależności od czasu jaki upłynął pomiędzy wystąpieniem reakcji po użądleniu a ich wykonaniem. Wśród osób z reakcją dwufazową, punktowy test skórny z jadem osy lub pszczoły był dodatni istotnie częściej w porównaniu z osobami z reakcją jednofazową.
Wnioski. Nasze badania wykazały, że dla pełnej diagnostyki alergii na jady owadów błonkoskrzydłych oznaczanie swoistych IgE in vitro powinno być w uzasadnionych przypadkach uzupełniane wykonywaniem testów skórnych.


słowa kluczowe: alergia na jad owadów, osy, pszczoły, swoiste IgE, testy skórne, reakcja dwufazowa, insect sting allergy, bee, wasp, specific IgE, skin testing, biphasic reaction

strony: od 227 do 241szacunkowy czas pobierania pliku (459 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:93301585[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.