english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 4. grudzień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ jednorocznego leczenia wziewnym budesonidem na gęstość i gospodarkę mineralną kości u dzieci z astmą oskrzelową
Najberg, Anna Smorczewska-Kiljan, Janusz Książyk, Elżbieta Kaczmarewicz, Paweł Płudowski, Maciej Jaworski, Halina Matusik, Edyta Kryśkiewicz

Wprowadzenie. Podstawą leczenia astmy oskrzelowej są wziewne glikokortykosteroidy (WGCS). Bezpieczeństwo długotrwałego stosowania WGCS szczególnie u dzieci pozostaje przedmiotem kontrowersji.
Cel pracy. Ocena jednorocznego leczenia budesonidem na gęstość kości i gospodarkę mineralną kości.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 44 dzieci (26 chłopców i 18 dziewczynek) w wieku 5-11.8 lat (średnia wieku 7,1 lat), ze świeżo rozpoznaną astmą oskrzelową. Zastosowane leczenie było podstawą zakwalifikowania chorych do dwóch grup: Grupa I (30 dzieci) otrzymywała w ciągu 12 miesięcy budesonid wziewnie w dawce 200-400 µg/dobę; grupa II kontrolna (14 dzieci) leczona była bez WGCS. Przed wprowadzeniem leczenia oraz po 6 i 12 miesiącach terapii oznaczano biochemiczne markery obrotu kostnego osteokalcynę (OC) i C-końcowy usieciowany telopeptyd kolagenu typu I (CTx) oraz wykonywano badanie densytometryczne metodą DXA (dual energy x-ray absorptiometry).
Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w średnim stężeniu osteokalcyny i CTx po 6 i 12 miesiącach leczenia między grupą leczoną WGCS a grupą kontrolną. U dzieci leczonych budesonidem po 6 miesiącach zanotowano wzrost stężenia CTx (p=0,028). W obu grupach po 6 miesiącach stwierdzono istotny wzrost stężenia osteokalcyny. Nie stwierdzono istotnej różnicy w gęstości kości (BMD – bone mineral density) i wskaźniku Z-score między badanymi grupami. W czasie 12 miesięcy leczenia gęstość kości w grupie sterydowej przyrastała tak samo szybko jak w grupie kontrolnej a wartości Z-score u obu grup pozostawały na niezmienionym poziomie.
Wnioski. Choć stosowaniu budesonidu w dawce 200-400 µg/dobę u dzieci z astmą nie zwiększyło zaburzeń mineralizacji kości w ciągu 1 roku, stwierdzone cechy zwiększonej resorpcji tkanki kostnej wskazują na konieczność monitorowania tych dzieci, zwłaszcza w przypadku długiego podawania sterydów wziewnych.


słowa kluczowe: astma, dzieci, metabolizm kostny, steroidy wziewne, asthma, bone mineralisation, children, inhaled corticosteroids

strony: od 217 do 226szacunkowy czas pobierania pliku (296 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:60201063[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.