english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 4. grudzień 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły poglądowe
Podtrzymująca i doraźna terapia budesonidem/formoterolem w leczeniu umiarkowanej i ciężkiej postaci astmy
M. Humbert, T.L.G. Andersson, R. Buhl

Głównym celem wytycznych Światowej Inicjatywy Zwalczania Astmy (GINA) jest udoskonalenie metod kontroli astmy oraz zapobieganie przyszłym zagrożeniom. U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką postacią astmy zaleca się doraźne stosowanie kortykosteroidów wziewnych (Inhaled CorticoSteroids; ICS) lub połączenie ICS/długo działających β2-agonistów (Long Acting Beta Agonists; LABA) i krótko działającyche β2-agonistów (Short Acting Beta Agnists; SABA) jako leczenia doraźnego. Pomimo dostępu do szeregu skutecznych terapii podtrzymujących, duży odsetek pacjentów wciąż nie ma kontrolowanej astmy zgodnie z wytycznymi GINA i obserwuje się u nich nadużywanie doraźnie podawanych leków z grupy SABA kosztem ICS. Rozwiązaniem tego problemu mogą być uproszczone metody leczenia astmy, które pomogłyby lekarzowi osiągnąć całkowitą kontrolę choroby. Jednym z takich podejść jest rekomendowane przez GINA połączenie budesonidu i formoterolu, zarówno w terapii podtrzymującej, jak i doraźnej. W porównaniu z leczeniem ICS/LABA skojarzonymi z SABA, tego typu terapia istotnie obniża poziom nasilenia objawów ciężkiej postaci astmy i prowadzi do osiągnięcia porównywalnych wyników dziennej kontroli objawów jak w przypadku stosowania wyższych dawek ICS/LABA z SABA. Podtrzymująca i doraźna terapia łączona budesonidem i formoterolem jest dobrze tolerowana przez pacjentów z umiarkowaną i ciężką astmą, a jej główną korzyścią jest stosowanie niższych całkowitych dawek steroidu. W niniejszej pracy zostaną omówione obecnie stosowane metody leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci astmy oraz ocenione zostaną alternatywne sposoby postępowania.

słowa kluczowe: objawy astmy, podtrzymująca i doraźna terapia budesonidem/formoterolem, nasilenie objawów, umiarkowana i ciężka astma, jakość życia, kontrola astmy, asthma symptoms, budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy, exacerbations, moderate to severe

strony: od 183 do 196szacunkowy czas pobierania pliku (504 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:102331795[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.