english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 13. nr 2. czerwiec 2008  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Przebieg wrodzonego obrzęku naczynioruchowego z niedoboru C1 inhibitora u kobiet podczas ciąży i porodu
Krystyna Obtułowicz, Grzegorz Porębski, Barbara Bilo, Marcin Stobiecki, Aleksander Obtułowicz

Wprowadzenie. Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (D 84.1]) (hereditary angioedema – HAE) – jest schorzeniem rzadkim o częstości 1 przypadek na 10-50 tysięcy osób populacji kaukaskiej. Najbardziej poznanym wśród nich jest obrzęk występujący u osób z niedoborem C1 inhibitora.
Cel pracy. Celem badania była analiza problemów diagnostycznych, leczniczych i przebiegu objawów HAE u kobiet w ciąży i podczas porodu w materiale własnym.
Materiał i metoda. Analizą objęto przebieg 84 ciąż i porodów u 44 kobiet z napadami HAE pozostających w stałym leczeniu. Rozpoznanie HAE ustalano na podstawie wywiadu i napadów typowych obrzęków, obniżenia aktywności C1 inhibitora i poziomu C4 minimum 40%.
Wyniki. Analiza wykazała nasilenie objawów HAE w 15 ciążach (18%), wystąpienie pierwszego w życiu napadu HAE w 5 ciążach (6%). Podczas 32 ciąż (38%) napady nie występowały. W kolejnych 32ciążach przebieg napadów nie uległ zmianie. Wśród 24 kobiet, które były wielokrotnie w ciążach, u 10 przebieg objawów HAE w kolejnych ciążach był różny. Napady obrzęków w ciąży często miały charakter objawów brzusznych i sprawiały trudności diagnostyczne. Podanie dożylne inhibitora C1 (Berinert P) usuwało te objawy. Podczas 82 na 84 analizowanych porodów nie obserwowano napadów HAE. W 2 przypadkach podczas porodu doszło do napadu obrzęku twarzy i krtani. W obu przypadkach konieczna była infuzja C1 inhibitora.
Wnioski. Przebieg objawów HAE u kobiet w ciąży jest różny, także w kolejnych ciążach. U ok. 18% dochodzi do zaostrzenia objawów. Często są to napady obrzęków narządów jamy brzusznej, których objawy ustępują po podaniu dożylnym C1 inhibitora. Napady obrzęków HAE rzadko występują podczas porodów, ale mogą być groźne dla życia i wówczas infuzja C1 inhibitora jest konieczna.


słowa kluczowe: obrzęk naczynioruchowy, C1 inhibitor, ciąża, poród , angioedema, C1 inhibitor, pregnancy, delivery

strony: od 91 do 99szacunkowy czas pobierania pliku (173 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3612642[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2021 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.