english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 4. grudzień 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ekspresja receptora CCR2 na komórkach jednojądrowych krwi obwodowej chorych z alergią atopową: odniesienie do apoptozy
Janina Łucja Grzegorczyk, Maciej Chałubiński, Aneta Grzelak, Marzanna Jarzębska, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Napływające – do miejsca toczącego się zapalenia – komórki są źródłem wielu mediatorów, w tym chemokin z rodziny CC-, np. MCP-1,-2,-3,-4; MIP-1 alfa, MIP-1 beta, RANTES czy eotaksyny, które poprzez receptory CCR biorą udział w przekazywaniu sygnałów komórka-komórka i komórka-macierz. Stwierdzono, że sygnały przekazywane przez receptor CCR2 z jednej strony ograniczają proliferację komórek progenitorowych, z drugiej zaś nasila się przeżywalność tych komórek.
Cel pracy. Porównanie ekspresji receptora CCR2 na komórkach jednojądrowych krwi obwodowej (limfocytach i monocytach) chorych z alergią atopową i osób zdrowych w odniesieniu do apoptozy.
Materiał i metody. Komórki jednojądrowe izolowano z krwi obwodowej od 10. chorych na atopową astmę oskrzelową i/lub alergiczny nieżyt nosa oraz 9. osób zdrowych bez cech atopii i innych schorzeń ze strony układu oddechowego. U wszystkich badanych oznaczono ekspresję receptora CCR2 oraz apoptozę. Badania wykonano techniką cytometrii przepływowej z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych habCCR2/RPE oraz zestawu AnnexinV/FITC i PI dla oceny apoptozy. Ponadto, w nadsączach pozyskanych po hodowli komórek – met. ELISA – oznaczono stężenie MCP-1 oraz IL-2.
Wyniki. U chorych stwierdzono istotnie wyższy odsetek komórek CCR2+ w pełnej puli oraz monocytach w porównaniu ze zdrowymi. Po 48 godz. hodowli w obecności PHA lub LPS, obserwowano istotny wzrost komórek CCR2+ w pełnej puli oraz populacji limfocytów chorych z alergią atopową w porównaniu ze zdrowymi. Po 48 godz. hodowli spontanicznej jak również stymulowanej LPS – u chorych wykazano istotnie wyższy odsetek komórek wykazujących wczesną apoptozę w porównaniu ze zdrowymi. Wykazano istotną korelację pomiędzy ekspresją receptora CCR2 i apoptozą komórek jednojądrowych badanych pacjentów.
Wnioski. Receptory CCR2 mogą brać udział w rozwoju zapalenia alergicznego.

słowa kluczowe: receptor CCR2, alergia, chemokiny, IL-2, MCP-1, apoptoza, CCR-2, chemokines, MCP-1, IL-2, allergy, apoptosis

strony: od 210 do 220szacunkowy czas pobierania pliku (339 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:69221264[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.