english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 4. grudzień 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Leczenie wrodzonego obrzęku naczynioruchowego – opis 39 pacjentów
Ewa Nowicka, Ewa Najberg, Hanna Gregorek

Wprowadzenie. Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE) spowodowany niedoborem inhibitora C1 esterazy stanowi duży problem diagnostyczny i terapeutyczny. Może wywoływać objawy zagrażające życiu.
Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie doświadczeń własnych w leczeniu chorych z wrodzonym obrzękiem naczynioruchowym, spowodowanym niedoborem inhibitora C1 esterazy.
Materiał i metody. W analizowanej grupie 39 chorych w wieku 9-57 lat rozpoznanie HAE postawiono na podstawie wywiadu rodzinnego, obrazu klinicznego oraz wyników badań immunologicznych układu dopełniacza.
Wyniki. U wszystkich chorych prowadzono edukację indywidualną i rodzinną. Zaopatrzono pacjentów w specjalne legitymacje, zawierające najważniejsze informacje o chorobie i metodach postępowania terapeutycznego. Prowadzenie leczenia profilaktycznego zależało od natężenia objawów klinicznych i umiejscowienia obrzęków. U 8 chorych stosowano przewlekłe danazol. U 25 chorych leki: EACA, kwas traneksamowy lub danazol stosowano okresowo. 6 pacjentów nie wymagało żadnego leczenia zapobiegawczego. W ostrych obrzękach tkanki podskórnej, krtani, gardła i przewodu pokarmowego podawano dużą dawkę kwasu traneksamowego lub danazolu przez kilka dni.
Wnioski. Chorych z nawracającymi silnymi obrzękami krtani zaopatrzono w koncentrat C1 dopełniacza – najskuteczniejszy preparat stosowany w ostrych epizodach, zagrażających życiu.

słowa kluczowe: dziedziczny obrzęk naczynioruchowy, leczenie ostrych epizodów, profilaktyka, HAE, prophylaxis, treatment of acute oedemas

strony: od 200 do 209szacunkowy czas pobierania pliku (200 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4114743[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.