english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 4. grudzień 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Nadwrażliwość na pokarmy wśród dorosłych mieszkańców Łodzi – badanie ankietowe
Marta Wysocka, Monika Jędrzejczak-Czechowicz, Marek L. Kowalski

Wprowadzenie. Częstość występowania i obraz kliniczny nadwrażliwości na pokarmy oraz rodzaj alergenu znacznie różni się w poszczególnych grupach wiekowych. Większość badań dotyczy dzieci i młodzieży, a dane dotyczące dorosłych są nieliczne. Jednym z celów programu EuroPrevall jest porównanie częstości alergii na pokarmy wśród dorosłych w różnych krajach europejskich.
Cel pracy. Ocena częstości występowania objawów nadwrażliwości na pokarmy, rodzaju objawów i pokarmów, po których spożyciu występują niepożądane dolegliwości w populacji dorosłych mieszkańców Łodzi na podstawie badania ankietowego.
Materiał i metody. Spośród 373 808 mieszkańców Łodzi w wieku 20-54 lat wylosowano 3000 respondentów (1500 kobiet i 1500 mężczyzn). Do badanych wysłano trzykrotnie w odstępach 2 tygodni list informacyjny z zaproszeniem do wzięcia udziału w badaniu oraz kwestionariusz samozwrotny dotyczący objawów po pokarmach. Do osób, które nie odpowiedziały, telefonowano.
Wyniki. Informację zwrotną uzyskano od 64% respondentów, a ankietę wypełniło 51 % badanych. Wśród osób, które odpowiedziały na pytania zawarte w ankiecie 29 % zgłaszało objawy niepożądane po pokarmach, przy czym u 60 % pojawiły się one częściej niż 4 razy. Najczęściej zgłaszanymi objawami były: świąd skóry, wysypka, biegunka lub wymioty oraz bóle głowy. Niepożądane objawy występowały najczęściej po spożyciu owoców (u 41% respondentów), a najrzadziej po spożyciu ryb (u 3% respondentów). Pokarmami najczęściej wywołującymi objawy były: pomidor (15%), truskawki (11%), mleko (11%), jajko (8,5%), czekolada (7%) i jabłko (6%).
Wnioski. Badanie ankietowe wskazuje na wysoką częstość objawów niepożądanych po spożyciu pokarmów, choć nie pozwala na ustalenie ich etiologii.

słowa kluczowe: nadwrażliwość na pokarmy, badanie ankietowe, pokarm, food hypersensitivity, questionnaire survey, food

strony: od 191 do 199szacunkowy czas pobierania pliku (213 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:4414843[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.