english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 2. czerwiec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Ocena wybranych subpopulacji limfocytów T CD4+ oraz CD8+ migdałków gardłowych dzieci chorujących na sezonowy oraz przewlekły alergiczny nieżyt nosa
ANNA ZAKRZEWSKA, DANUTA GRYCZYŃSKA, EWA POLAKOWSKA, SŁAWOMIR CHRUL

Wprowadzenie. Udowodniono rolę limfocytów krwi obwodowej o fenotypie CD4+CD25+ w regulacji zahamowania allogenicznej proliferacji, produkcji cytokin oraz odpowiedzi alergicznej.
Cel pracy. Niewyjaśnione jest natomiast rola, jaką pełnią limfocyty T CD8+ w rozwoju reakcji alergicznej w tkankach. Celem pracy była ocena limfocytów T o fenotypach CD4+CD25+, CD4+CD152+ oraz CD8+CD25+, CD8+CD152+ w tkance limfatycznej związanej z błoną śluzową nosa (NALT).
Materiał i metody. Badaniami objęto dzieci chorujące na przewlekły alergiczny nieżyt nosa, sezonowy alergiczny nieżyt nosa oraz dzieci bez cech atopii. Materiałem badawczym były migdałki, uzyskane drogą adenotomii, którą wykonano ze wskazań laryngologicznych. Liczbę limfocytów T migdałka o wybranych fenotypach oceniono cytofluorymetrycznie. Wyniki poddano analizie statystycznej, przyjmujac próg istotności rożnic pomiędzy grupami p<0,05.
Wyniki. Stwierdzono istotne statystycznie różnice pomiędzy udziałem odsetkowym limfocytów T migdałka gardłowego o fenotypie CD8+CD25+ dzieci chorujących na alergiczny, zarówno sezonowy, jak i przewlekły, nieżyt nosa a dziećmi bez cech atopii. U dzieci chorujących na sezonowy nieżyt nosa w porównaniu do dzieci bez cech atopii stwierdzono większą liczbę limfocytów T o fenotypach CD8+CD152+ oraz CD4+CD152+, a także różnice, nieistotne statystycznie, dla fenotypu CD4CD25. Natomiast u dzieci chorujących na przewlekły alergiczny nieżyt nosa, stwierdzono mniejszą liczbę limfocytów T subpopulacji CD8+CD152+niż u dzieci bez cech atopii.
Wnioski. W migdałkach gardłowych dzieci chorujących na alergiczny nieżyt nosa wywołany alergenami pyłków i roztoczy stwierdza się statystycznie znamienne liczniejsze populacje limfocytów T o fenotypie CD8CD25 w porównianiu z dziećmi bez cech atopii.


słowa kluczowe: limfocyty migdałka gardłowego: CD4+CD25+, CD8+CD25+, alergiczny nieżyt nosa, dzieci, adenoids lymphocytes CD4+CD25+, CD8+CD25+, allergic rhinitis, children

strony: od 98 do 102szacunkowy czas pobierania pliku (105 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.