english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 2. czerwiec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Diagnostyka i leczenie alergii
Szczepionki alergenowe - możliwości poprawy bezpieczeństwa
RYSZARD RUTKOWSKI, KRZYSZTOF RUTKOWSKI, ŁUKASZ STACHURSKI

Bezpieczeństwo immunoterapii swoistej ciągle budzi kontrowersje i rodzi zastrzeżenia. Ryzyko wystąpienia w trakcie odczulania potencjalnych objawów ubocznych można istotnie ograniczyć poprzez: właściwą standaryzację alergenów terapeutycznych, uzyskanie "alergoidów", wprowadzenie nowych adiuwantów, alergenów rekombinowanych, syntetycznych peptydów zawierających główne epitopy danych alergenów oraz tworzenie nowych dróg immunoterapii.
Stosowanie różnorodnych jednostek arbitralnych lub jednostek wewnętrznych producentów może być mylące, utrudnia ocenę właściwości szczepionek, może być też źródłem rozbieżności uzyskiwanych wyników badań klinicznych, kontrowersji naukowych i trudności terapeutycznych w przebiegu odczulania. W celu uniknięcia wspomnianych problemów międzynarodowe towarzystwa alergologiczne zalecają, aby wszystkie szczepionki alergenowe były standaryzowane.
Wprowadzenie do alergologii metod biologii molekularnej pozwoliło dokładnie poznać strukturę licznych alergenów i dokonać dalszej poprawy jakości preparatów terapeutycznych. Zmiana struktury trzeciorzędowej alergenu lub częściowe usunięcie epitopów B - komórkowych pozwoliła na zsyntetyzowanie alergoidów, czyli chemicznie zmodyfikowanych alergenów.
Dalszy postęp stanowi możliwość uzyskania alergenów rekombinowanych, które łączą wszystkie zalety alergoidów, a równocześnie są podstawą do ściśle zdefiniowanych chemicznie modyfikacji.
Kolejna możliwość prowadzenia bezpiecznej immunoterapii wiąże się z wykorzystaniem do wytwarzania szczepionek alergenowych nowych, ulepszonych adiuwantów. Adiuwanty wzmacniają siłę immunogenną szczepionek, bez jednoczesnego zwiększania zdolności indukowania reakcji IgE-zależnych. Nadzieją immunoterapii są syntetyczne oligonukleotydy ODN CpG w połączeniu z białkami alergenowymi.

słowa kluczowe: szczepionki alergenowe, standaryzacja, alergoidy, alergeny rekombinowane, adiuwanty, allergen vaccines, standardisation, allergoids, recombinant allergens, adjuvants

strony: od 73 do 80szacunkowy czas pobierania pliku (396 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:80261374[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2023 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.