english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 1. marzec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Artykuły oryginalne
Wpływ rhIL-10 na uwalnianie cytokin prozapalnych przez monocyty krwi obwodowej chorych na nieatopową astmę oskrzelową
RYSZARD RUTKOWSKI, ANETTA TATARCZUK-KRAWIEL, TADEUSZ MONIUSZKO, KRZYSZTOF RUTKOWSKI, ŁUKASZ STACHURSKI, MARTA BILBIN

Wprowadzenie. Obserwowana w przebiegu astmy nieatopowej przewlekłość procesu zapalnego sugeruje niewydolność mechanizmów odpowiedzialnych za jego ograniczenie. W cytowanym zjawisku ważną rolę odgrywać może IL-10.
Cel pracy. Ocena wpływu rhIL-10 na wytwarzanie IL-1?, IL-6 i TNF-?? przez monocyty krwi obwodowej w hodowlach stymulowanych LPS.
Materiał i metody. Badanie wykonano na grupie 32 chorych na nieatopową astmą oskrzelową o umiarkowanym przebiegu oraz w grupie kontrolnej 20 zdrowych dawców krwi. Stężenia IL-1?, IL-6, TNF-? w nadsaczach hodowli komórkowych określano metodą immunoenzymatyczną.
Wyniki. Monocyty krwi obwodowej chorych na nieatopową astmę oskrzelową w odróżnieniu od grupy osób zdrowych uwalniają większe ilości IL-1? zarówno spontanicznie, jak również pod wpływem LPS oraz więcej IL-6 i TNF-? jedynie w hodowlach stymulowanych endotoksyną. rhIL-10 w mniejszym stopniu hamowała wytwarzanie i uwalnienie IL-1? i TNF-? przez monocyty u chorych na astmę w porównaniu z grupą osób zdrowych. Nie obserwowano podobnego efektu w przypadku IL-6.
Wnioski. Uzyskane wyniki sugerują zwiększoną biologiczną aktywność monocytów u chorych na nieatopową astmę oskrzelową, możliwy wpływ stymulacyjny czynników endogennych oraz zmienioną wrażliwość tych komórek na hamujące oddziaływanie IL-10 na wytwarzanie niektórych cytokin prozapalnych u tych chorych.

słowa kluczowe: rhIL-10, cytokiny prozapalne, monocyty, nieatopowa astma oskrzelowa, rhIL-10, proinflammatory cytokines, monocytes, non-atopic asthma

strony: od 40 do 45szacunkowy czas pobierania pliku (106 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:228432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2020 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.