english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 1. marzec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Immunologia kliniczna
Limfocyty regulatorowe
MATEUSZ JAGŁA, EWA CICHOCKA-JAROSZ

Limfocyty regulatorowe (Treg) są niejednorodną fenotypowo grupą komórek odpowiedzialną za kontrolę funkcji układu immunologicznego. Komórki te odpowiadają za regulację odpowiedzi immunologicznej i odgrywają fundamentalną rolę w procesach nabywania tolerancji immunologicznej na drodze aktywnej supresji. Dotychczas wyodrębniono kilka subpopulacji komórek regulatorowych, z których do najważniejszych należą limfocyty CD4+CD25+, limfocyty NK oraz limfocyty Th1 i Tr3. Mechanizm działania komórek regulatorowych opiera się o uwalnianie cytokin o działaniu supresorowym (IL-10, TGF-?) bądź zachodzi na drodze bezpośredniego oddziaływania z komórką docelową poprzez prezentację na ich powierzchni cząstek supresyjnych. Zaburzenia działania Treg odgrywają istotne znaczenie w patogenezie licznych chorób autoimmunologicznych, alergicznych czy przewlekłych zakażeń zarówno w modelach zwierzęcych, jak i u człowieka. Pełne poznanie i zrozumienie mechanizmów działania tych komórek w istotny sposób wyjaśniłoby mechanizmy kontroli aktywności układu immunologicznego, a farmakologiczna bądź immunologiczna modyfikacja ich funkcji, mogłaby w przyszłości posłużyć jako forma immunoterapii. Celem poniższego opracowania jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy o mechanizmach działania limfocytów regulatorowych, ich znaczeniu w różnorodnych zaburzeniach immunologicznych oraz przyszłych perspektywach ich klinicznego zastosowania.

słowa kluczowe: limfocyty regulatorowe, limfocyty CD4+CD25+, limfocyty Tr1, limfocyty Th3, tolerancja immunologiczna, Regulatory T cells, lymphocytes CD4+CD25+, lymphocytes Tr1, lymphocytes Th3, immunetolerance

strony: od 22 do 29szacunkowy czas pobierania pliku (177 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:3612742[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2022 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.