english version  
Mediton - Oficyna Wydawnicza
Strona główna Czasopisma Książki Konferencje i zjazdy Aktualności Mediton Kontakt  
   Czasopisma
wersja do druku
   Alergia Astma Immunologia - archiwum  

Alergia Astma Immunologia
     Archiwum
     Redakcja
     Rada programowa
     Informacje dla autorów i recenzentów
     Prenumerata
Otorynolarygnologia
Przegląd Alergologiczny Szukaj w artykułach:
  Oficjalny organ Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
tom 12. nr 1. marzec 2007  
 SPIS TREŚCI

 Szkolenie podyplomowe
Diagnostyka alergii na jad owadów błonkoskrzydłych
MARITA NITTNER-MARSZALSKA

Alergia na jad owadów to jedna z najczęstszych przyczyn anafilaksji u ludzi. Głównym celem postępowania diagnostycznego w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych jest ocena charakteru reakcji poużądleniowej (alergiczna vs niealergiczna), klasyfikacja jej ciężkości według skali Muellera (lokalna, uogólniona I-IVo), identyfikacja owada "sprawcy" i ustalenie patomechanizmu przebytego odczynu (immunologiczny: IgE-zależny lub IgE-niezależny, nieimmunologiczny). Dwa pierwsze zadania mogą być zrealizowane na podstawie wywiadu. Kandydatami do dalszej diagnostyki są wyłącznie osoby z ciężkimi odczynami uogólnionymi odpowiadającymi stopniowo IIIo i IVo . Ocena mechanizmu przebytej reakcji wymaga przeprowadzenia w tej grupie pacjentów szeregu testów in vivo (testy skórne typu trick i śródskórne) oraz laboratoryjnych in vitro (testy serologiczne i komórkowe), których najpoważniejszą konsekwencją jest kwalifikacja lub dyskwalifikacja pacjenta do immunoterapii jadem.

słowa kluczowe: alergia na jad owadów, anafilaksja na jady owadów, hymenoptera allergy, anaphylaxis reaction to insect venom

strony: od 1 do 6szacunkowy czas pobierania pliku (103 kB)
rodzaj łącza:561282565121024[kbps]
czas ściągania:227432[sek.]


Abyś mógł oglądać dokumenty w formacie PDF musisz mieć zainstalowany program Adobe Acrobat Reader. Program ten można pobrać stąd.


Strona główna | Czasopisma | Książki | Konferencje i zjazdy | Aktualności | Mediton | Kontakt

Copyright © 1996-2020 Oficyna Wydawnicza MEDITON | Wszelkie prawa zastrzeżone.