wersja polska  
Mediton - Publishing House
Start page  Journals  Books  Conferences  News  Mediton  Contact   
   Conferencesprint this

  Archive
ALLERGY, ASTHMA AND CLINICAL IMMUNOLOGY
8th Central and Eastern European Conference
Łódź, Teatr Wielki w Łodzi, 20 - 23 June 2007


 

Sesje Naukowo-Szkoleniowe

Scientific Sessions

 

Środa, 20 czerwca 2007

Wednesday, June 20, 2007

 

SESJA INAUGURACYJNA (OPENING SESSION)

Alergie – epidemie XXI wieku

Allergy – XXI century epidemics

 

 

Czwartek, 21 czerwca 2007

Thursday, June 21, 2007

 

WARSZTATY

Kawa czy herbata? – warsztaty alergologiczne dla „rannych ptaszków”

Coffe or tea – early morning workshops

 

W 1. Diagnostyka alergii kontaktowej

Contact allergy

W 2. Prowokacje pokarmowe

Food challenges

W.3. Prowokacje aspirynowe i desensybilizacja

Aspirin provocation and desensitization

                  W.4. Interpretacja badania spirometrycznego

Spirometry

 

 

SESJE GŁÓWNE (MAIN SESSIONS)

Historia naturalna alergii i astmy – czy mamy na nią wpływ?

Natural history of allergy and asthma  – can it be modified?

 •  Wczesna eliminacja czy ekspozycja na alergeny w zapobieganiu alergii?/Early elimination or early exposure?
 • Przydatność stosowania probiotyków/The use of probiotics
 •  Czy leczenie może zmienić historię naturalną astmy?
 • Wykorzystanie immunomodulacji w prewencji alergii

Dyskusja Okrągłego Stołu: Komu zaproponować i kiedy zacząć postępowanie prewencyjne? Round table discussion: When to start prevention?

 

Astma oskrzelowa – trudności w diagnostyce i postępowaniu

Bronchial asthma – chellenges in mangement

 

 • Przewlekły kaszel a różnicowanie astmy oskrzelowe/Chronic cough and asthma
 • Choroby śródmiąższowe płuc – rzadkie maski astmy/Interstitial lung diseases as asthma masquerades
 • Astma u kobiet/Asthma in women
 • Terapia inhalacyjna – mity i fakty 2007/Inhalation therapy

Dyskusja Okrągłego Stołu: Jakie badania są konieczne dla rozpoznania i różnicowania astmy?

 

 

SESJA PLENARNA – MIĘDZYNARODOWA (INTERNATIONAL PLENARY SESSION)

 

 

SESJA GŁÓWNA (MAIN SESSION)

Co nowego w standardach leczenia alergii atopowej

Standards in allergy management

 

 • Alergiczny nieżyt nosa (ARIA/GA2LEN 2006)/Allergic rhinitis

 • Wyprysk atopowy/Atopic eczema
 • Astma oskrzelowa (GINA 2006)/Bronchial asthma
 • Alergie oczu/Occular allergy

 

Dyskusja Okrągłego Stołu: Czy przestrzeganie standardów jest w konflikcie z indywidualizacją leczenia?

Round table discussion: General standards and individual approach to treatment

 

 

 

Piątek, 22 czerwca 2007

Friday, June 22, 2007

 

WARSZTATY

Kawa czy herbata ? – warsztaty alergologiczne dla „rannych ptaszków”

Coffe or tea – early morning workshops

 

W 5. Nieswoiste prowokacje oskrzelowe w astmie

Non-specific bronchial challenges

W 6. Diagnostyka alergii na antybiotyki

Allergy to antibiotics

W 7. Różnicowanie zmian skórnych u dzieci

Skin symptomatology

W 8. Jak korzystać z monitoringu opadu pyłkowego?

How to benefit from pollen count monitoring?

 

SESJE GŁÓWNE (MAIN SESSIONS)

Ostre stany w alergologii

Allergy emergencies

 

 • Wstrząs anafilaktyczny – patogeneza i rozpoznanie/Anaphylaxis – pathogenesis and diagnosis 
 • Postępowanie we wstrząsie anafilaktycznym/Management of anaphylaxis 
 • Zespół pokrzywki kontaktowej jako stan ostry 
 • Leczenie zaostrzenia astmy w gabinecie/Asthma exacerbation in outpatient clinic

 

Dyskusja Okrągłego Stołu: Gabinet alergologa – alergologia czy medycyna ratunkowa?

Round table discussion: Allergic emergiencies in the office

 

Ocena opanowania (kontroli) astmy oskrzelowej?

Assesement of asthma control

 • Przydatność testu kontroli astmy (ACT)/Asthma control test (ACT)
 • Pomiary wentylacji – spirometria a stały pomiar PEF/Pulmonary function testing
 • Czy warto śledzić nadreaktywność oskrzeli?/Bronchial hyperresponsiveness
 • Nieinwazyjna ocena zapalenia – pomiar NO vs plwocina indukowana/Non invasive assessement of airway inflammation

Dyskusja Okrągłego Stołu: Jak w praktyce monitorować kontrolę astmy w gabinecie?

Round table discussion: How to monitor asthma control in the office?

 

 

SESJA PLENARNA (PLENARY SESSION)

Kontrowersje w alergologii – sesja dyskusyjna (za i przeciw)

Controversies in allergology – pro and contra

Start page | Journals | Books | Conferences | News | Mediton | Contact

Copyright © 1996-2021 Mediton Publishing House | All rights reserved.